Informace č.j. JMK 73053/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                                                                             

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 73053/2008                   Suchá /15222                                               6.6.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vašich žádostí ze dne 29.5.2008, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 72012/2008 a JMK 72013/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě č. 24 na 166. zasedání RJMK. Materiál k bodu č. 25 (Schválení zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje) nemá OVV k dispozici. Přímo na zasedání RJMK bylo přijato usnesení o zahraniční pracovní cestě Ing. Pospíšila:

 

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, a s ustanovením § 53 a § 55 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění,

 

schvaluje zahraniční pracovní cestu člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Jaroslava Pospíšila do Slovenské republiky (Trnavy) dne 10. 6. 2008.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                           

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz