Informace č.j.: JMK 68614/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 68614/2008               S – JMK 68614/2008 OKP                Krásná/541651233               4. 6. 2008
 
 
„SPIS k žádosti ‘korespondence s Bruselem‘“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – SPIS k žádosti ‘korespondence s Bruselem‘ “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže uvedené žádosti o informace byl založen spis S-JMK 56379/2008.
Požadujeme předat kompletní kopii tohoto spisu včetně listu s obsahem toho spisu.
Nepožadujeme zaslat kopii sdělení odeslaného nám a kopii naší žádosti.“.
 
            V souladu s Vaším požadavkem „Nepožadujeme zaslat kopii sdělení odeslaného nám a kopii naší žádosti“ a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, kterými jsou:
 
-         sběrný arch spisu,
-         průvodka elektronického podání k žádosti o informace
-         a interní sdělení povinného subjektu, týkající se vyřízení žádosti o informace s názvem „Korespondence s Bruselem“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (5x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz