Informace č.j.: JMK 45997/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                              Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                        JMK 45997/2008               S – JMK 45997/2008 OKP                 Krásná/541651233                26. 4. 2008
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Bruselu – jednání o R52“ poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 5. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena, ve dvojím totožném podání, Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Bruselu – jednání o R52“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle přiloženého článku vykonal ing. Venclík ‚cestu Bruselu‘ a jednal tam o financování a výstavbě silnic na jižní Moravě.
Požadujeme předat
a) kopie veškeré korespondence, která předcházela návštěvě této konkrétní cestě a kopii usnesení Rady, kterým byla tato cesta ‚schválila‘,
b) kopii itineráře pro celou cestu Brno – Brusel – Brno,
c) kompletní vyúčtování cesta ing. Venclíka a všech osob cestujících s ním včetně kopií letenek, účtů za ubytování, účtů za mimořádná vydání, doložení cest autem, atd., veškeré korespondence ve věci objednávek letenek a ubytování, faktur za letenky a ubytování,
d) Kopii veškerých dokumentů, které ing. Venclík a jeho doprovod v Bruselu získali a předali, e) sdělení, s kterými konkrétními osobami v Bruselu ing. Venclík a členové jeho doprovodu jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo a jakých závěrů bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy/zápisy z těchto jednání a cestovní zprávy ing. Venclíka a jeho doprovodu.
f) kopie veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní, včetně korespondence se Stálou misí ČR v Bruselu, zastoupením JMK v Bruselu, Evropskou komisí a orgány EU.
g) kopie veškeré korespondence, která následovala po této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 56853/2008 ze dne 28. 4. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 68,90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 13. 5. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-         e-mail ze dne 12. 12. 2008 s názvem „Český ples v Bruselu 4.4.2008“,
-        e-mail ze dne 13. 2. 2008 s názvem „RE: letenky do Bruselu“, včetně přílohy, kterou je „nabídka leteckého spojení“. V textu e-mailu byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 69687/2008 ze dne 26. 5. 2008),
-         e-mail ze dne 15. 2. 2008 s názvem „Brussel“,
-         e-mail ze dne 26. 2. 2008 s názvem „RE: Konzultace FW: pozvánka na ples v angličtině“ jehož přílohou je pozvánka na Český ples v Bruselu, konaný dne 4. 4. 2008,
-         e-mail ze dne 2. 4. 2008 s názvem „FYI FW: PLES – VIP Z Evropské Komise + generální ředitel van der Pas“,
-         výpis usnesení ze 147. schůze Rady Jihomoravského kraje“ konané dne 17. 1. 2008,
-         výpis usnesení ze 150. schůze Rady Jihomoravského kraje“ konané dne 7. 2. 2008,
 
k písm. b) Žádosti:
-         Podkladové materiály Jihomoravského kraje pro zahraniční služební cestu představitelů Jihomoravského kraje do Bruselu, jejichž součástí je i itinerář pro celou cestu Brno – Brusel – Brno. Tyto materiály obsahují také seznam účastníků zahraniční služební cesty, ve kterém byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 69687/2008 ze dne 26. 5. 2008)
 
k písm. c) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         vzhledem ke skutečnost, že ke dni podání Vaší Žádosti nebylo provedeno „kompletní vyúčtování cesta ing. Venclíka a všech osob cestujících s ním“. Vámi požadované informace k písm. c) Žádosti nemá povinný subjekt k dispozici.
 
 
k písm. d) Žádost Vám sdělujeme následující i:
-         Ing. Venclík a jeho doprovod v Bruselu nezískali ani nepředali žádné dokumenty.
 
k písm. e) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         s ohledem na skutečnost, že ke dni podání Vaší Žádosti nebyly vyhotoveny žádné „záznamy/zápisy z těchto jednání a cestovní zprávy ing. Venclíka a jeho doprovodu“. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace k písm. e) Žádosti nemá povinný subjekt k dispozici.
 
k písm. f) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         veškeré informace, které má povinný subjekt k dispozici jsou Vám již poskytnuty v rámci vyřízení písm. a) Žádosti. Žádné další informace, resp. korespondenci která předcházela této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní, včetně korespondence se Stálou misí ČR v Bruselu, zastoupením JMK v Bruselu, Evropskou komisí a orgány EU.“ povinný subjekt nemá.
 
k písm. g) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         povinný subjekt nemá žádné informace, resp. korespondenci k písm. g) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337              541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz