27. 5. 2008 Prezentace svazku Brněnsko edice Chráněná území ČR

Byla pokřtěna kniha Brněnsko z edice Chráněná území ČR

 

 

V úterý 27. května proběhla na krajském úřadě tisková konference věnovaná prezentaci knihy Brněnsko z edice Chráněná území ČR. Knihu slavnostně pokřtil náměstek hejtmana Václav Horák spolu s poslancem Liborem Ambrozkem a ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pojerem.

Edice Chráněná území ČR je projekt, jehož cílem je podrobně popsat a v komplexní podobě vydat přehled všech zvláště chráněných území v České republice. Po mnoha stránkách jde o projekt výjimečný. Poprvé se ke čtenářům dostává dílo, které postupně představí v textu s výjimečně podrobnou obrazovou dokumentací chráněnou přírodu celé České republiky. Svým rozsahem a šíří záběru je tato velkoryse pojednaná řada publikací první svého druhu v Evropě.

Edici Chráněná území ČR vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Edice vychází ze širokého autorského a redakčního zázemí, k její realizaci se podařilo získat naše přední specialisty z oblasti zoologie, botaniky, geologie a dalších oborů. Toto rozsáhlé dílo, ve kterém se koncentrují poznatky několika generací přírodovědců a dalších odborníků, vychází díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí.

Autory IX. svazku edice s názvem Brněnsko jsou Peter Mackovčin, Jaromír Demek, Matilda Jatiová, Petr Slavík a kolektiv. Na textu spolupracovali také pracovníci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje z oddělení ochrany přírody a krajiny.

Svazek popisuje chráněná území Jihomoravského kraje z oblasti panonské, karpatské a hercynské. Celkem bylo zpracováno 271 maloplošných zvláště chráněných území (16 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 94 přírodních rezervací a 153 přírodních památek, dále 1 národní park, dvě chráněné krajinné oblasti). Kromě 4 hlavních tvůrců pracovalo na knize dalších 39 autorů textů, 94 autorů fotografií a ilustrací, 64 spolupracovníků a 10 autorů map a grafů.