Informace č.j. JMK 69245/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                                                     

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 69245/2008                Suchá/1522                                                  26.5.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 16.5.2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 65241/2008, Vám sděluji, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 53 (zahr. cesty představitelů JMK) na 164. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz