Kraj podporuje propagaci regionálních výrobců a místních značek

Celkem 1,3 milionu korun pro 14 žadatelů vyčlenil Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova na podporu vybraných aktivit místních akčních skupin. Se zástupci Místní akční skupiny Strážnicko se v úterý 4. května 2021 na Slovácku setkal náměstek hejtmana Jan Zámečník. Zdejší „MASka“ získala podporu kraje na propagaci zdejších regionálních výrobců nebo místních trhů.

„Tento dotační titul je zaměřen především na propagaci regionální produkce formou místních značek a produktů. Dále podporujeme aktivity spojené s realizací malých projektů – to za účelem podpory místní produkce prezentované místní značkou,“ vysvětlil význam podpory kraje místním akčním skupinám náměstek Jan Zámečník.

„Plníme tak jeden ze záměrů programového prohlášení rady, kterým jsme se zavázali k tomu, že vytvoříme systém pro větší využívání a propagaci regionálních produktů a podpoříme vznik nových i propagaci stávajících produktů a služeb pomocí místních akčních skupin,“ dodal náměstek, který jako typický příklad hodný v regionu následování zmínil modrotiskovou dílnu ve Strážnici.

foto JMKfoto JMKfoto JMK