Kraje řeší problematiku vody společně

Dne 30.04.2021 se uskutečnilo první pracovní setkání zástupců vodohospodářských společností a představitelů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k tématu řešení dodávek pitné vody pro občany.
Schůzku inicioval Vladimír Šmerda – krajský radní JMK pro oblast investic, infrastruktury a majetku, který má právě vodohospodářskou infrastrukturu v gesci. „Řešení problematiky zajištění pitné vody pro občany a obecně sucha v krajině je pro náš kraj zásadní. Dosažení cíle, kterým je propojení vodohospodářských soustav, je běh na dlouhou trať. Pozitivně vnímám zájem ze strany kraje Vysočina i jednotlivých společností v tomto odvětví. Máme společně odpovědnost za prosperující krajinu našeho regionu i dodávku pitné vody pro občany,“ zahájil jednání Šmerda.
Za Kraj Vysočina se jednání zúčastnil tamní náměstek hejtmana, který podpořil spolupráci obou krajů. „Spolupráce Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v oblasti vodohospodářství je velmi důležitá. Oba kraje spojují vodní zdroje a již stávající vodohospodářské soustavy,“ řekl Vlček - náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
Kromě politických zástupců jednotlivých krajů se schůzky zúčastnili i vedoucí dotčených odborů, generální ředitel Vodárenské akciové společnosti, a.s. Lubomír Gloc a předseda představenstva společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Jan Plechatý.
Všichni zúčastnění se rozhodli stvrdit záměr memorandem. To bude předloženo na červnové zastupitelstvo Jihomoravského kraje ke schválení. Vodárenská akciová společnost, a.s. navíc zpracuje návrh financování pro oba kraje. Záměr bude projednán i v kruhu radních, kteří by případnou rozpočtovou položku doporučili ke schválení.