Nejlépe opravená památka roku 2020

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 29.04.2021 schválilo vítěze nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje za rok 2020
Odborná porota vybírala ze 45 nominovaných památek, které soutěžily v jednotlivých kategoriích:


1. V kategorii velkých staveb získala první místo Keramická továrna Kocanda v obci Kravsko, které náleží 150 tis. Kč. Druhé místo obsadil Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, který získá 100 tis. Kč.

2. V kategorii výtvarné umění, resp. restaurování získala první místo a odměnu 70 tis Kč práce z Brna, a to restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda. Druhé místo a odměnu 40 tis. Kč získal oltář svatého Kříže v kostele Jména Panny Marie, který nalezneme ve farnosti ve Křtinách.

3. V kategorii drobných staveb získala první místo a odměnu 50 tis. Kč Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Znojmě. Druhé místo a odměnu 10 tis. Kč získala boží muka v obci Vratěnín.

„Mimo běžné kategorie byla vyhlášena i Cena veřejnosti, ve které každý mohl hlasovat pomocí SMS. Těch bylo odesláno přesně 13 282 hlasů. Nejvíce hlasů a odměnu ve výši 60 tis. Kč obdržela Římskokatolická farnost Blížkovice se svou památkou Kostel sv. Bartoloměje, který obdržel 3 908 hlasů. Zvláštní cena ve výši 25 tis. Kč byla udělena obci Podolí. Bylo tak rozhodnuto z důvodu mimořádného množství restaurovaných památek na území obce v roce 2020,“ oznámil František Lukl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.
Kraj udělil také titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji, kterou spolu s finanční odměnou 25 tis. Kč za hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost při péči o kulturní památky JMK bal za rok 2020 vyznamenán pan Michal Doležel.
Náš kraj je posetý řadou památek. Je naší povinností pečovat o odkaz našich předků. Těší mě, že se nám daří finančně podporovat tuto starostlivost. Objem dotací v této oblasti je však třeba navýšit. Podporuje to obrovský zájem žadatelů. I jen drobné památky nesmí zmizet z mapy kraje,“ shrnul Lukl.

Více informací k výsledkům soutěže najdete zde.
foto JMKfoto JMKfoto JMK