Preventivní programy i boj proti drogám

Jihomoravští zastupitelé na svém zasedání dne 29.04.2021 schválili finanční dotace pro oblast preventivních programů i na boj proti drogám.

Odbor školství zaevidoval 24 žádostí o dotaci pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021. Jihomoravští zastupitelů na tuto činnost uvolnili 8.880.000 Kč. Podpořili také preventivní programy škol, kdy snahou je podpořit specifickou primární prevenci a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných preventivních programů ve školách a školských zařízeních v Jihomoravském kraji. Kupříkladu Biskupské gymnázium Brno získá od kraje 65.600 Kč. Veškeré prostředky jsou kryty z rozpočtu odboru školství na rok 2021.

„Vykolejení společnosti z normálního chodu včetně rok trvající uzávěry škol se podepisuje i na nárůstu společensky nežádoucích jevů mezi mládeží. Hodně to slyším i od starostů. Proto je důležité, abychom měli prostředky na preventivní působení zejména po návratu do škol,“ uvedl předkladatel návrhu Jiří Nantl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a chytrý region.