Zelená pro meziregionalní spoje

Jihomoravští zastupitelé schválili dne 29. dubna 2021 několik smluv zajišťujících meziregionální spojení. Jedná se o následující výkony:
1. Přeshraniční autobusový projekt s Dolním Rakouskem
Mezi Jihomoravským krajem a Spolkovou zemí Dolní Rakousko byla v letech 2016 – 2020 uzavřena Smlouva o spolupráci na přeshraničním autobusovém projektu, která rozvíjela spolupráci obou regionů v oblasti přeshraničního cestovního ruchu. Za tímto účelem byla vytvořena přeshraniční sezónní turistická autobusová linka spojující nejdůležitější turisticky atraktivní oblasti na obou stranách hranice. Tato linka byla vedena v trase PODIVÍN – LEDNICE – VALTICE – SCHRATTENBERG – HERRNBAUMGARTEN – POYSDORF – FALKENSTEIN – DRASENHOFEN – MIKULOV (– PASOHLÁVKY).
„Máme dobrou zkušenost s vedením linky. Za dobu provozu došlo díky lepšímu dopravnímu propojení v oblasti Pálavy a Weinviertelu ke zvýšení zájmu turistů o tyto žádané lokality. Trasa linky proto zůstane zachována, přičemž Dolní Rakousko bude na základě této smlouvy poskytovat Jihomoravskému kraji, jakožto objednateli, roční příspěvek na provoz po rakouském území ve výši maximálně 11 tisíc EUR,“ uvedl Jiří Crha radní pro dopravu Jihomoravského kraje.


2. Mezikrajské železniční osobní přepravy do Zlínského kraje a kraje Vysočina

- Zlínský kraj zajistí objednávku regionální železniční osobní dopravy na trati 330 Přerov – Břeclav v úseku hranice JMK a ZLK – Břeclav a JMK zajistí objednávku regionální železniční osobní dopravy na trati 340 Brno – Uherské Hradiště a 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic – Luhačovice v úseku hranice JMK a ZLK – Uherské Hradiště (příp. i Staré Město u Uherského Hradiště), s případným pokračováním vybraných vlaků do Bojkovic, příp. Vlárského průsmyku, a to dle jízdních řádů.

- Vysočina zajišťuje objednávku regionální železniční osobní dopravy na trati č. 240 v úseku hranice JMK a VYS – Brno a na trati č. 241 v úseku hranice VYS a JMK – Znojmo a JMK zajišťuje objednávku regionální železniční osobní dopravy na trati č. 250 v úseku hranice JMK a VYS – Žďár nad Sázavou a na trati č. 251 v úseku hranice VYS a JMK – Žďár nad Sázavou, a to dle jízdních řádů.
Vzájemné finanční vypořádání bude u obou smluv realizováno přes Fond IDS.