Zastupitelé schválili dotace na rozvoj regionu

Dotace na podporu rozvoje venkova, opravy sokoloven, boj proti suchu, na podporu venkovských prodejen, včelařů nebo na údržbu cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí - krajští zastupitelé na svém čtvrtečním jednání (29. dubna 2021) schválili celou řadu dotací důležitých pro život na venkově, ale i pro rozvoj cykloturistiky na jihu Moravy.

Například na opravu kulturního domu v Blatničce 250 tisíc, na opravu fasády na MŠ v Jinačovicích 145 tisíc nebo 248 tisíc z krajského rozpočtu na opravu místních komunikací v Malé Lhotě. To vše v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021“, který je určen jak pro obce, tak pro místní akční skupiny. „Celkem tak rada a následně zastupitelstvo schválilo 236 žádostí v celkové výši téměř 48 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Zámečník. Jak dodal, cílem tohoto dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. „Program je zaměřen na podporu údržby a budování občanské vybavenosti zejména v oblasti školní a předškolní výchovy, sportu, kultury a volnočasových aktivit, služeb, zdravotní a sociální péče, dále na opravu a rekonstrukce místních komunikace, chodníků a osvětlení. Podporu aktivit místních akčních skupin letos směřujeme do propagace regionální produkce formou místních značek produktů,“ vyjmenoval cíle podpory náměstek Jan Zámečník.

„Prioritním tématem nového vedení kraje je samozřejmě boj proti suchu. Jihomoravští zastupitelé ve čtvrtek v rámci prvního kola výzvy schválili podporu projektů 120 žadatelů převážně z řad obcí v celkové výši 13 milionů korun,“ konstatoval po jednání zastupitelstva Jan Zámečník.
Například částkou 400 tisíc přispěje kraj na výstavbu vodní nádrže v Lesonicích u Moravského Krumlova, stejná suma (400 tisíc) podpoří opravu vodní nádrže a obnovu tůní v obci Milovice, 50 tisíc získá Rousínov na následnou péči o zeleň v oblasti Kroužeckého mostu a například 100 tisíc korun poputuje na projektovou dokumentaci projektu odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů vodní nádrže Ruprechtov. Letos byl dotační program „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021“ navýšen na celkových 20 milionů korun.

Navýšení se letos dočkal také dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021“. Tentokrát o 300 tisíc na částku 1,8 milionu korun. Zastupitelé schválili v rámci uvedeného programu poskytnutí dotací pro 14 obcí v celkové výši 915 tisíc korun (již začátkem dubna odsouhlasila krajská rada podporu 15 žadatelům celkem za 885 tisíc, takže tento program uspokojí všechny žadatele o dotaci).
Podpory se dostane i včelařům na jižní Moravě. V rámci příslušného dotačního programu odhlasovali radní a následně zastupitelé podporu 41 žadatelům v celková částce 1,085 milionu korun. „Z posledních údajů Českého svazu včelařů vyplývá, že v Jihomoravském kraji je okolo 65 tisíc včelstev obhospodařováno více než 5,6 tisícem včelařů sdružených do 120 základních organizací. Tato dotace by měla podpořit získání základních návyků především u mladé generace včelařů spojených s chovem včelstev,“ říká Jan Zámečník.

Stejně tak byl letos navýšen dotační program na podporu provozu vesnických prodejen – konkrétně ze 3 milionů na 3,988 milionu korun. Jihomoravský kraj bude moci uspokojit žádosti 95 obcí. Například 65 tisíc korun tak pomůže snaze o zachování provozu místní prodejny potravin v Topolanech, dotace 66 tisíc korun potom míří na záchranu prodejny se smíšeným zbožím v obci Ostrovánky.

Částkou 2 milionů korun kraj letos pamatuje na rekonstrukce historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v regionu. Opravy a rekonstrukce sokoloven tak mohou plánovat v Lelekovicích, Dubňanech, Zastávce, v Sokole Brno I nebo Přibyslavicích.

Svoji pozornost jihomoravští zastupitelé na čtvrtečním zasedání věnovali také oblasti turistiky a cykloturistiky. V rámci 1. kola výzvy dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021“ schválili dotace na 23 žádostí v celkové částce přesahující 9,2 milionu korun. „Tento dotační program je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras pro horská kola na území kraje,“ vysvětluje záměr náměstek hejtmana.
Důležitá je však také údržba již fungujících cest a tratí. K tomu slouží dotační program na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí. Ten je zaměřený na zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území kraje. Jde v něm tedy o stezky pro cyklisty, pro chodce a cyklisty, singletraily, terénní a cyklistické trasy a například také na zajištění značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí na území kraje. Cílovou skupinou v něm jsou obce, mikroregiony nebo jiné právnické osoby, které mají ve vlastnictví nebo správě stezku pro cyklisty, pro chodce a cyklisty, terénní trasu, cyklistickou trasu nebo běžeckou lyžařskou trať. V rámci tohoto dotačního programu kraj letos uspokojí 51 žadatelů finanční podporou v celkové výši 3,58 milionu korun.

Podrobnější informace o všech schválených dotacích budou zveřejněny v nejbližších dnech na Dotačním portále JMK https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  .
foto JMKfoto JMK