Významné krajské investiční stavební akce v plném proudu

Dne 28.dubna 2021 se Mgr. Vladimír Šmerda, radní Jihomoravského kraje pro oblast investic, infrastruktury a majetku, seznámil s průběhem stavebních prací na dvou významných investičních akcí, které Jihomoravský kraj realizuje v městě Brně. Obě jsou z oblasti školství. Jedná se o rekonstrukci areálu školy na Hapalově ulici a výstavbu Areálu sportovních nadějí v prostorách Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka na ulici Botanická.
Nejprve navštívil areálu školy na Hapalově ulici v brněnských Řečkovicích, kde probíhá závěrečná fáze stavebních prací, na níž navážou zahradní úpravy a dodávky vnitřního a venkovního vybavení. Zástupci zhotovitele stavby, kterým je společnost ESOX, spol. s r.o., seznámili přítomné s postupem výstavby i s tím, že průběh prací by neměl narušit plánované otevření školy v září tohoto roku. Nové školní prostory bude využívat Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace, která je specializovaná na vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (autismus). Jedná se o unikátní, jedinou školou v ČR, která se věnuje výhradně vzdělávání dětí s autismem. Rekonstrukce umožní i otevření nových tříd mateřské školy pro tyto děti. Celkové náklady na rekonstrukci školy přesahují 200 milionu korun a jsou v plném rozsahu placeny z prostředků Jihomoravského kraje.
Následně se zastavil na stavbě Areálu sportovních nadějí Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka na ulici Botanická. Škola slouží zejména na přípravu talentovaných sportovců – žáků gymnázia. Původní prostory pro přípravu gymnastů a atletů již mnoho let nesplňovaly podmínky pro jejich kvalitní přípravu. Je budován nový moderní víceúčelový prostor dvoupodlažní sportovní haly pro oddělenou výuku gymnastů v dolním podlaží a v horním podlaží výuku zaměřenou především na atletiku, tělesnou výchovu a všestrannou sportovní přípravu. Nechybí zde ani potřebné zázemí pro studenty a vyučující. Stavba se nachází ve stádiu hrubé stavby. Zástupce zhotovitele stavby, kterým je společnost VAŠSTAV, s.r.o., přítomným potvrdil, že stavba bude dokončena tak, aby prostory byly připraveny pro dodavatele sportovního vybavení hal a studenti mohli od ledna příštího roku zahájit sportovní výuku v novém. Zároveň s vybudováním nové haly budou souběžně i upraveny a zrekonstruovány prostory přilehlého atletického hřiště. Celkové náklady na vybudování a rekonstrukci areálu přesahují 120 milionu korun a jsou hrazeny z prostředků Jihomoravského kraje a dotace statutárního města Brna ve výši 50 milionu korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK