Obce mají o budování malých vodních ploch zájem

Velký zájem z řad starostek a starostů obcí zaznamenal online seminář k tématu budování a financování malých vodních ploch (MVP) v území kraje. V úterý 27. dubna 2021 se ho zúčastnilo 53 představitelek a představitelů obcí.

Na semináři kraj představil návrhy 800 lokalit pro realizaci malých vodních ploch, které mají potenciál pro částečné řešení dlouhodobého problému – nedostatku vody v krajině. Patří sem zejména vybudování nových hydrologických prvků jako jsou mokřady, tůně, meandrování a rozvětvení koryt povrchových toků, revitalizace tůní, mokřadů a biotopů a malých vodních nádrží. Tato databáze vznikla sloučením informací od zástupců obcí s plochami vygenerovanými z modelu terénu a dalších geografických dat.

„Jednou z priorit Jihomoravského kraje je podpora aktivit ke zmírnění odtoku srážkové a povrchové vody. Chceme zadržet vodu déle v půdě pro potřebu rostlin, pro doplnění zásob podzemní vody. Jde nám o to v tomto smyslu byla v krajině poznat změna. Bude to trvat, ale tak už to v přírodě chodí,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Podle náměstka hejtmana Lukáše Dubce se jižní Morava řadí mezi území nejvíce postižené dlouhodobým suchem. Díky spolupráci s obcemi kraj vytvořil mapu ploch, díky kterým může zmírnit dopady klimatických změn a zadržet vodu v krajině. „Sucho nám na jižní Moravě neodbytně klepe na dveře. Dokonce jsme se dostali do fáze, kdy pro řadu obyvatel v menších obcích je voda z kohoutku v letním období luxusem. Tento projekt dává naději na vznik tolik potřebných rybníků, tůní nebo mokřadů. Díky nim nezůstane jižní Morava na suchu,“ řekl náměstek Lukáš Dubec.

Účastníci semináře se dozvěděli, co je potřeba a jak postupovat při plánování, přípravě a realizaci malých vodních ploch, jaké mají možnosti financování z krajských, národních a evropských zdrojů a příklady dobré praxe z obcí, kde projekty na zadržení vody v krajině již úspěšně realizovali.

Pokud se o tomto projektu chcete dozvědět více https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=436523&TypeID=2 .