Nový systém pro pracovní příležitosti ve školství

Jihomoravský kraj prostřednictvím své organizace Středisko služeb školám spustil nový portál EducationJobs pro nabídku a poptávku míst ve vzdělávání.

„Trend posledních let, kdy konečně začíná docházet ke zvyšování učitelských platů, ale také vyšší otevřenost vstupu do učitelské profese, kterou přináší novela zákona o pedagogických pracovnících, jsou šancí přilákat do jihomoravského školství nové lidi. Ať jde o absolventy vysokých škol, nebo o lidi, kteří přemýšlejí o kariérní změně. Chceme, aby jižní Morava byla nejlepším místem, kde učit i chodit do školy, a tímto směrem cílíme všechny naše aktivity, včetně tohoto nového portálu,“ uvedl projekt Jiří Nantl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a chytrý region.

Jak systém pod doménou www.educationjobs.cz funguje, představila ředitelka Střediska služeb školám, které fungování systému zajišťuje, Leona Sapíková.

„Naší ambicí je tento ucelený přehled nabídky pracovních příležitostí a databázi uchazečů zpřístupnit co největšímu počtu škol i uchazečů včetně uchazečů z řad absolventů, a to i mimo region JMK,“ uvedla Sapíková.

Celý projekt vznikl za účelem zjednodušení přístupu škol k uchazečům o zaměstnání v oblasti vzdělání. Rovněž uchazeči o zaměstnání mají nyní jednodušší přístup k dohledání pracovních nabídek. Projekt EducationJobs vzniká za podpory brněnských univerzit, které o něm budou informovat své absolventy.

„Na území Jihomoravského kraje se nachází 1150 škol a školských zařízení, které mohou nyní přes systém nabízet svá volná místa. Cekově na školách v našem regionu pracuje téměř 34 tisíc zaměstnanců. Nový systém ulehčí při hledání vhodných kandidátů,“ ocenil systém Hynek Nespěšný - vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMK