Milion korun na vzdělávání národnostních menšin

Rada Jihomoravského kraje schválila finanční podporu pro vzdělávání národnostních menšin ve výši 1 000 000 Kč.

V souladu s dotačním programem na činnost národnostních menšin pro rok 2021 obdržel krajský úřad 28 žádostí o dotaci od organizací působících v oblasti činnosti národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 21. dubna 2021 rozhodla o vyhovění 21 z nich. Celková podpora je 1 000 000 Kč a půjde na vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovu.

„Jsem velmi rád, že RJMK i v této době propadu veřejných rozpočtů nezasáhla do podpory spolků, které zastupují národnostní menšiny v našem kraji. Umožní jim to další rozvoj jejich kulturních tradic a naší vzájemné spolupráce,“ ocenil rozhodnutí předseda Výboru pro národnostní menšiny Karel Jurka.

„Jedním z úkolů kraje je podporovat život národnostních menšin, které jsou podle zákona zastoupeny ve Výboru pro národnostní menšiny. Občas se lidé ptají na postavení moravské národnosti. Tak z hlediska legislativy není považována za menšinu, protože Moravané jsou zde doma. Já sám navíc vnímám Moravu coby zemský patriot spíše jako historický celek, který tisíc let byl svébytným státem, než etnicky,“ odůvodnil rozhodnutí Jiří Nantl – náměstek hejtmana a předkladatel návrhu.