Dvě sociální zařízení hledají vedení

Jihomoravský kraj vypsal výběrová řízení na pozice ředitel/ředitelka u dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti.

„Jednou z našich priorit ve vedení kraje je proměna sociálních služeb od pobytových směrem k domácí, terénní a komunitní péči. Neznamená to, že by se kraj přestal starat o své příspěvkové organizace, které poskytují sociální péči v pobytových zařízeních. Kraj chce u těchto zařízení i nadále zvyšovat kvalitu poskytované péče, řeší také nutné opravy, ale i zvýšení energetické soběstačnosti,“ řekla radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová.

Rada JMK konkrétně schválila vyhlášení dvou výběrových řízení na pozice ředitel/ředitelka Domova na Jarošce, p.o. v Hodoníně a ředitel/ředitelka Sociálních služeb Šebetov, p.o. v Šebetově na Blanensku. Přesné znění a specifikaci výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky Domova na Jarošce, p.o. a pozici ředitele/ředitelky Sociálních služeb Šebetov, p.o. najdete na úřední desce.

„Velkým tématem je transformace zařízení s ohledem na směřování sociální politiky k deinstitucionalizaci v této oblasti. Podstatná je pro kraj i humanizace zařízení a zvyšování komfortu pro klienty a zlepšování pracovního prostředí pro pracovníky a pracovnice zařízení,“ dodala radní Leitnerová.