14. 5. 2008 V Rakousku se jednalo o zdravotnictví

Jednání o možnostech společných projektů v oblasti zdravotnictví

 

 

Ve středu 14. května se uskutečnila pracovní cesta zástupců Jihomoravského kraje v čele s Františkem Adamcem, členem Rady JMK, do rakouského St. Pöltenu. Rakouskou stranu na jednání vedl zemský radní Wolfgang Sobotka

Cílem zahraniční pracovní cesty bylo jednání o možnostech společných projektů v oblasti zdravotnictví v příhraničních oblastech. Účastníci jednání postupně představili systém fungování zdravotnictví jak v ČR, tak i v Dolním Rakousku. Byly též stanoveny základní oblasti spolupráce:

1)      spolupráce v oblasti záchranné zdravotní služby,

2)      spolupráce v oblasti lůžkové péče,

3)      spolupráce jednotlivých nemocnic.

 

 

ad 1) V JMK jsou příhraniční místa, která nejsou ideálně zajištěna př. oblast okolo Znojma. JMK zvažuje zřízení nové stanice záchranné služby, která by mohla být využita i občany Dolního Rakouska (např. využití bývalého hraničního přechodu ve  Vratěníně). Rakouská strana by také ocenila zaměření na oblast okolo Laa a.d. Thaya.

 

ad 2)  Ve Znojmě je největší nemocnice JMK se standardní i specializovanou péčí. Do této nemocnice JMK velmi investuje, protože jeho cílem je, aby nemocnice byla na vysoké úrovni (nyní se buduje onkologické oddělení). Rakouská strana projevila zájem využít nové onkologické pracoviště, vč.ozařování lineárním urychlovačem, a to z důvodu dlouhých čekacích dob u jejich pracovišť /např. Krems/.

 

ad 3) Součástí zahraniční cesty byla i návštěva  kliniky v St.Pöltenu  -  jde o plnohodnotnou krajskou nemocnici s 1200 lůžky (prohlídka kardiologického odd.).