13. 5. 2008 Rekonstrukce parkovišť před vyškovskou nemocnicí

Rekonstrukce parkovišť před vyškovskou nemocnicí

 

Dne 13. 5. 2008 ve 13.00 hod. se uskutečnilo v Nemocnici Vyškov slavnostní otevření akce - REKONSTRUKCE  PARKOVIŠŤ PŘED  NEMOCNICÍ  A  POLIKLINIKOU.

 

Slavnostního zahájení se zúčastnili náměstek hejtmana JMK Václav Horák, František Adamec - člen Rady JMK pověřený řízením zdravotnictví, dále starostové měst a obcí okresu Vyškov, vedení nemocnice spolu s primáři.

Záměrem zřizovatele Nemocnice Vyškov, p.o. bylo přizpůsobení venkovních ploch před areálem nemocnice požadavkům bezpečnosti provozu na vozidlových komunikacích a chodnících včetně zlepšení podmínek pro odstavování vozidel  jak kvalitativně, tak kapacitně. Současně bylo sledováno i zlepšení podmínek příjezdu sanitních vozidel k příjmu pacientů u polikliniky a zajíždění vozidel tělesně postižených k poliklinice a lékárně. Na realizaci této stavby byly uvolněny finanční prostředky ze strany JMK ve výši 3,6 mil.

Investiční akce zahrnovala:

·        vybudování nových 27 parkovacích stání

·        rekonstrukci 58 stávajících parkovacích stání

·        rekonstrukce stávajících vozovek,

·        odvodnění ploch kanalizací s odlučovači ropných látek,

·        vyvolané přeložky inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,

·        nová úprava prostranství před poliklinikou

Celkové náklady stavby se předpokládají ve výši:           6 752 000,- Kč vč.DPH

z toho:

dotace na investice  z rozpočtu JMK                                               3 554,-

investiční fond organizace                                                                3 198,-

Zpracovatel PD:           MATULA, projekční kancelář Šumavská 15, 602 00 Brno ing. Jiří Matula

Dodavatel stavby:        SILNICE BRNO, spol. s r. o., Vídeňská 104, 619 00  Brno

Termín výstavby:                                         zahájení:         09.2007

                                                                       dokončení:     05.2008

V souběhu s touto investiční akcí proběhla koordinovaně i oprava přiléhajících chodníků a zastávky městské hromadné dopravy ze strany Města Vyškova tak, aby prostor před nemocnicí a poliklinikou splňoval veškeré požadavky pro bezproblémové a bezpečné dopravní a komunikační napojení budov poskytujících veřejnou zdravotnickou péči.

Provedením rekonstrukce parkovišť před nemocnicí a poliklinikou Nemocnice Vyškov plynule navázala na výstavbu nových parkovacích stání uvedených do provozu v r.2007 a zrealizovaných  za podpory Jihomoravského kraje který poskytl dotaci na tuto akci ve výši l0,- mil. Kč.

Dokončením této investiční akce, dojde v nemocnici Vyškov ke konečnému vyřešení   nedostatku parkovacích míst zejména jak pro pacienty nemocnice, tak i pro zaměstnance a ostatní návštěvníky. Od r. 2001 kdy byla zahájena zásadní modernizace nemocnice bylo vybudováno  celkem  215 nových parkovacích stání  a rekonstruováno bylo 58 stávajících parkovacích stání. Při realizaci těchto dopravních staveb nezapomíná nemocnice i na ochranu životního prostředí. Všechna parkoviště jsou osazena odlučovači ropných látek a nemalé prostředky byly využity pro obnovu a rozšíření zeleně. Ve snaze zkvalitnit služby poskytované svým pacientům přistoupilo v roce 2007 vedení nemocnice k úpravě režimu vjezdu vozidel do areálu nemocnice. Cílem této změny bylo  umožnit vjezd všem vozidlům za stanovených podmínek.