Jihomoravský recept na sucho: 800 nových vodních ploch a 20 milionů korun

Jihomoravský kraj obdržel seznam 800 lokalit, které mají potenciál zastavit vysychání regionu. Jde o místa, kde je možné vybudovat tzv. malé vodní plochy, typicky mokřady, biotopy nebo tůně se schopností zadržet vodu, která jinak každoročně odtéká pryč. Součástí analýzy společnosti Geotest byl dotazníkový sběr podnětů od starostů jihomoravských obcí, kteří pomohli identifikovat vhodná místa.

„Jsme si vědomi nepříznivých předpovědí ohledně schopnosti krajiny na jižní Moravě zadržovat vodu. Jsem velice rád, že si to spolu s námi uvědomují i starostové a starostky v jednotlivých obcích. Právě oni s námi vytipovali na tři stovky míst, kde lze vybudovat mokřady, tůně, obnovit rybník nebo rozvětvit koryta povrchových toků. Byli nápomocni při hodnocení vhodnosti dalších 500 vytipovaných lokalit. Jejich znalost terénu a místních možností je a bude rozhodující pro úspěch v boji proti suchu. Za tuto součinnost ještě jednou děkuji,“ řekl Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK pro životní prostředí a participaci.

„Kromě tohoto projektu můžou obce a lidé čerpat dotace taky na další projekty boje se suchem. Celkem jsme letos rozpočet na projekty proti suchu víc než zdvojnásobili. Alokace byla 20 milionů, řádně podáno už bylo žádostí za téměř 13 milionů. U některých kategorií je vypsáno ještě druhé kolo, hlásit se jde až do 6. srpna,“ připomněl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Analýza v první řadě vytipovala vhodné lokality pomocí moderní a výkonné výpočetní techniky a dostupných dat, které jsou součástí projektu. V další fázi propojila informace spojené s přírodními poměry s podněty od starostů obcí. Velké množství vhodných lokalit ale zredukoval průnik prvotní analýzy s vrstvou majetkových poměrů.

Klíčové pro úspěch projektu je i nadále úzce spolupracovat s obcemi a dostatečně informovat veřejnost. Kraj proto kromě přímých investic do realizací poskytne i půl milionu korun na vzdělávací projekty v rámci Programu environmentálního vzdělávání a osvěty, které se vodou v krajině a suchem zabývají. Rada minulý týden podpořila 5 takových projektů, další 4 doporučila ke schválení zastupitelstvu,“ dodal náměstek Dubec.

foto JMKfoto JMKfoto JMK