Projekt STARGATE se blíží do své poloviny

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj průlomové, víceúrovňové a holistické metodiky klimaticky inteligentního zemědělství, získávání inovací v oblasti řízení rizik mikroklimatu a počasí, jakož i v oblasti krajinného plánování.
Jihomoravský kraj plní roli pilotního regionu, ve kterém budou organizovány workshopy a semináře, v rámci kterých budou s výsledky projektu seznamovány subjekty působící v kraji v oblasti zemědělství, ochraně krajiny, lesa a vody.
Projekt STARGATE potrvá až do září 2023 a zahrnuje 26 partnerů z Řecka, České republiky, Izraele, Španělska, Lotyšska, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Portugalska, Polska, Německa, Norska a Belgie.
Pokud se o tomto projektu chcete dozvědět více, prohlédněte si přehlednou informační brožuru (česky) nebo navštivte stránky projektu (v angličtině).
Pokud chcete být informováni o aktuálním vývoji a směřování projektu, přihlaste se k odběru novinek pomocí formuláře dostupného na tomto odkazu.