Kuřimské centrum INTEMAC má k dispozici nové inovativní prostory

Moderní prostory, které umožní další rozvoj inovativního podnikání v rámci celého regionu, má nyní k dispozici centrum ITEMAC Kuřim. Stavba zde vznikla za necelý rok. Předání stavby s projektovým názvem „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“ se v pátek 9. dubna 2021 zúčastnil krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

Krajský radní po prohlídce dokončeného objektu, jehož realizaci zajistil odbor investic krajského úřadu, vyzdvihl zejména účelný návrh dispozičního řešení. „Workshopové místnosti jsou koncipovány v přímém dosahu výrobních buněk, kde bude umožněna interaktivita mezi školícími, zkušebními a laboratorními prostorami a tím zlepšení praktičnosti školení a prezentací,“ konstatoval radní Vladimír Šmerda. Jak dodal, celkové náklady projektu činí 50,73 milionu korun (s DPH), z toho dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dosáhne výše 26,78 milionu korun (50 % způsobilých výdajů projektu).

V rámci projektu Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC zhotovitel předal dílo zahrnující novou přístavbu stávajícího centra a úpravy ve stávající budově. Koncepce nové části - robustního, samostatně stojícího kubusu - vhodně doplňuje stávající budovu. Hlavním prostorem nové přístavby je velká laboratoř s jeřábovou dráhou o nosnosti 15 tun, upínací deskou a speciální těžkou podlahou; prostor splňuje náročné požadavky na stálost teploty a klimatizaci. Velká laboratoř, která je na celou výšku budovy, je propojena krčkem se stávající budovou i venkovním prostorem. Laboratoř je propojena nejen schodištěm, ale i vizuálně (prosklenými stěnami), s prostory pro konání workshopů, seminářům a prezentací a také se zázemím pro catering. Stavební práce zde probíhaly od března minulého roku do letošního února. Na realizaci stavby navázala dodávka vnitřního vybavení – kancelářského a laboratorního nábytku. Počátkem dubna 2021 bude dokončením venkovní sadové úpravy projekt završen.

Projekt je spolufinancován z výzvy s názvem „Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury - ITI BRNO“ vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu, v rámci Programu podpory Služby infrastruktury – ITI BRNO Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, specifického cíle SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“.

foto JMKfoto JMKfoto JMK