V Jihomoravském kraji se loni v rámci sběrné sítě KS ELEKTROWIN vysbíralo 5 002 tun vysloužilých spotřebičů

V Jihomoravském kraji se loni v rámci sběrné sítě KS ELEKTROWIN vysbíralo 5 002 tun vysloužilých spotřebičů

V roce 2020 bylo v Jihomoravském kraji odevzdáno v rámci sběrné sítě kolektivního systému Elektrowin ke zpětnému odběru a recyklaci 5 002 247 kg vyřazených elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.

Kraj se tak podílel na snížení produkce skleníkových plynů o 59 696 tun CO2, což představuje stejné množství, které pohltí 23 179 vzrostlých smrků. Znamená to také omezení těžby ropy o 2 932 646 litrů, které by byly potřebné k výrobě pohonných hmot do osobního auta pro 109 893 cest na trase Praha – Brno po dálnici D1. Přineslo to rovněž úsporu 30 189 240 kWh elektrické energie, což je množství potřebné k téměř stejnému počtu mycích cyklů myčky nádobí. Vyplývá to z dokladů poskytnutých v rámci dlouhodobé spolupráce Jihomoravského kraje a společnosti ELEKTROWIN, a.s.

 

Tisková zpráva (pdf)

Osvědčení pro Jihomoravský kraj (pdf)

 

               


ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Dne 25. 5. 2005 jej založili největší výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.