Informace č.j.: JMK 63357/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 63357/2008

S-JMK 63357/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

19. 5. 2008

 

 

 

 

Výpis z usnesení ze 161 RJMK - vyřízení žádosti o informaci odkazem na zveřejněnou informaci

 

 

Vážený pane,

 

 

dne 13. 5. 2008 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/1999 – výpis z usnesení z 161 RJMK“ (dále jen „Žádost“) požadující „zaslání elektronické kopie výpisu usnesení z 161 RJMK“.

 

 

 Informace, kterou požadujete, byla dne 19. 5. 2008 zveřejněna na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Volené orgány/Rada JMK/Výpisy usnesení.

 

 

Jestliže trváte na přímém poskytnutí Vámi požadované informace, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve.

 

           

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního