Kraj podpoří rodinnou politiku. Na její rozvoj dá přes 7 milionů.

Na dnešním jednání Rady JMK byly schváleny dotace týkající se podpory rodinné politiky. Konkrétně v oblasti služeb pro pečující osoby, podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí a podpory služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO).

Celkem kraj na dotacích rozdělí 7,5 milionu korun mezi 166 úspěšných žadatelů," uvedla Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku JMK. Finance mají podle ní směřovat jak na služby rodinných a komunitních center, tak na podporu klubů seniorů a dobrovolnických center. V neposlední řadě tyto prostředky podpoří i vznik a rozvoj Family Pointů v obcích napříč krajem.

Důležitou součástí je i investice do programů podporující osoby neformálně pečující.

„Podpořit pečující je nejen správné, ale hlavně potřebné. Letos na tuto oblast putuje 1,5 milionu korun. Tyto prostředky míří například na vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující, rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče či poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí opečovávaného. Mým cílem je, aby částka do budoucna rostla, protože kraji se tato investice rozhodně vrátí,“ řekla radní Leitnerová.

V případě dotací pro podporu služeb pro rodiny poskytovaných NNO se podařilo navýšit rozpočet na dotace o zhruba půl milionu korun.

„Loni kraj tuto agendu podpořil částkou ve výši 3,5 milionu korun, letos jsou to bezmála čtyři miliony. Finance jdou na rozvoj rodinných, komunitních či mateřských center, které se v posledním roce potýkají s velmi nestandartní situací a výpadky příjmů. Tuto funkční síť, která v kraji po léta organicky vznikala, potřebujeme udržet v chodu," dodala Jana Leitnerová.

Zmíněná centra se drží nad vodou i díky tomu, že část aktivit přenesla do online prostředí, případně svou činnost upravují tak, aby splňovala vládní nařízení. Dotace v oblasti rodinné politiky schválila zatím Rada JMK, podpořit je musí také Zastupitelstvo JMK na svém jednání na konci dubna.