Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony

Malé obce do 750 obyvatel dostanou vzpruhu pro své prodejny základních potřeb. Rada JMK dnes odsouhlasila poskytnutí dotace téměř stovce z nich. Původní rozpočet titulu ve výši 3 milionů korun byl ještě o necelý milion navýšen díky přesunutí financí ze zrušené akce Vesnice roku 2021.

„Je zásadní udělat vše pro zachování základních služeb i v malých obcích, tím spíše v době Covidu. Málo si my, mobilní, uvědomujeme, jak nepostradatelná je pro starší občany, ale i lidi bez auta, malá obecní prodejna s čerstvými potravinami. Jsem rád, že tento podpůrný program pokračuje i v době silných škrtů v krajských i obecních rozpočtech, protože ze zkušenosti vím, že jak se jednou vesnická prodejna zavře, už se neotevře a provozovatel obvykle ukončí činnost nadobro,“ řekl Jiří Hlavenka, radní JMK pro inovace.

„Bez naší podpory je řada těchto prodejen finančně neudržitelná. Nemůžou konkurovat velkým supermarketům ve městech a jejich cenám, zároveň jsou ale tyto malé prodejny pro velkou část obyvatel menších, odlehlejších obcí, nenahraditelné,“ vysvětlil podporu náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Cílem dotačního programu je zachovat základní nabídku služeb na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen na podporu zachování provozu venkovských prodejen potravin v malých obcích, kde jediná prodejna bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu.

Přehled základních podmínek dotace:
• obce JMK do 750 obyvatel
• dotace max. 50 % od 25 000 Kč do 66 000 Kč.

Je navrženo schválit poskytnutí dotací 95 žadatelům v celkovém objemu finančních prostředků 3.988.000 Kč.