Jihomoravský kraj podpoří milionem korun ekologickou výchovu

Jihomoravští radní dnes schválili rozdělení milionové dotace na environmentálně-vzdělávací projekty. Z dotačního titulu s uzávěrkou přijímání žádostí 1. března bude nakonec čerpat 17 subjektů.

„Kraj díky dotaci může výrazně podpořit aktivity pro děti, mládež i dospělé, které je zapojují do péče o životní prostředí. Leitmotivem letošních žádostí je jednoznačně osvěta o nutnosti zadržovat vodu v krajině. Mnohé projekty se zabývají i potřebou předcházet vzniku odpadu. Přesně to jsou kapitoly, které Jihomoravský kraj řeší nejvíc,“ uvedl Lukáš Dubec, náměstek hejtmana pro životní prostředí.

Žádosti o dotace podalo celkem 50 škol, neziskových sdružení a komunitních centrech, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj. Úspěšné projekty žádaly v průměru o dotaci ve výši 40-80 tisíc korun.

Radní na svém zasedání schválili 10 akcí v celkovém objemu 571 000 Kč. Konečné slovo při přidělení dotací pro zbývajících 7 subjektů s celkovou částkou 416 000 Kč budou mít krajští zastupitelé na svém zasedání 29. 4. 2021.

„Jihomoravský kraj plánuje environmentální výchovu obyvatel podporovat i v příštích letech. Osobně se budu snažit tento dotační titul navýšit ze současného milionu na původní navrhovanou částku dvou milionů. Jsem nesmírně rád, že výraznou pobídku připravilo i Ministerstvo životního prostředí, které v rámci environmentálního vzdělávání rozdělí 40 milionů korun. Ekologické vzdělávací projekty jsou klíčem ke změně chování lidí,“ doplnil náměstek Dubec.