Brno-Kníničky a Jinačovice propojí cyklostezka

Brno-Kníničky a Jinačovice propojí v nejbližší budoucnosti nová cyklostezka. Rozhodli o tom na svém dnešním jednání krajští radní. Projet se po téměř tři kilometry dlouhém nově vybudovaném úseku by se cyklisté mohli už v říjnu příštího roku.

Krajští radní odsouhlasili zahájení zadávacího řízení na projekt Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1 na své středeční schůzi (7. dubna 2021). Nově vybudovaný úsek cyklostezky bude dlouhý 2,962 kilometru. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši 22,5 milionu korun včetně DPH, v rámci stavby cyklostezky vznikne i odpočívka se stolem, lavičkami a stojanem na kola.

„Nová cyklostezka v místě přispěje k bezpečným dopravním cestám do zaměstnání, do škol a zvýší také bezpečnost samotných cykloturistů. Její výstavba mimo komunikaci s motorovou dopravou navíc vytváří podmínky pro zvýšení podílu udržitelných forem dopravy na celkové dopravě,“ říká náměstek hejtmana Jan Zámečník. Jedná se o první úsek cyklostezky, který bude navazovat na připravovaný úsek Jinačovice - Kuřim.

Ze způsobilých výdajů projektu uhradí 85 % Integrovaný regionálního operační program (18,9 milionu), 5 % státní rozpočet (1,1 milionu). Kraj bude vznik cyklostezky ze svého rozpočtu spolufinancovat částkou 2,4 milionu korun. Jak dále uvedl náměstek Zámečník, Jihomoravský kraj se statutárním městem Brno uzavře bezúplatnou Smlouvu o výpůjčce po dobu udržitelnosti projektu (5 let) na pozemky pro stavbu cyklostezky o výměře 9,344 m2.