Projekt iWATERMAP vstupuje do udržitelné fáze

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE ukončuje aktuálně 1. fázi své realizace a vstupuje do dvouleté fáze udržitelnosti. Před ukončením 1. fáze projektu se uskutečnilo dílčí setkání stakeholderů projektu, které proběhlo online formou.

Dne 25. 3. 2021 se uskutečnilo online Regionální setkání stakeholderů projektu. Setkání proběhlo za účasti představitelů Jihomoravského kraje náměstků hejtmana Lukáše Dubce a Jana Zámečníka, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Mendelovy univerzity v Brně a mnoha dalších stakeholderů či členů klastru CREA Hydro&Energy. Na setkání byli účastnici seznámeni s výstupy projektu iWATERMAP a současnou, finalizovanou verzí draftu Akčního plánu.

V rámci projektu iWATERMAP byly partnerům představeny nové možnosti financování projektu z prostředku Evropské Unie. Do popředí se dostala primárně otázka nově založeného partnerství WATER4All, které si klade za cíl poskytnout řešení současné a rostoucí krize ve vodním hospodářství v kontextu globálních změn za podpory účinné spolupráce států v oblasti výzkumu a inovací. V rámci České republiky partnerství v současné době reprezentuje Ministerstvo životního prostředí a TAČR. Klastr CREA Hydro&Energy, z.s., jakožto podpůrný orgán, plánuje přizvání do partnerství také Jihomoravský a Olomoucký kraj.

Podrobná tisková zpráva ZDE (docx).
foto JMK