Průkaz osoby s poruchou autistického spektra

Průkaz osoby s poruchou autistického spektra (PAS)  - Vydání těchto průkazů zajišťuje Krajský úřad Jihomoravského kraje , Odbor zdravotnictví/oddělení správních činností -  Kontaktní osobou je PhDr. Jarmila Pavlíková tel. 724331683