Přes 15 milionů na vodovody a kanalizace

Rada Jihomoravského kraje doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 15 634 900 Kč do vodního hospodářství.

Rada Jihomoravského kraje dnes (24.03.2021) doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství.

Největší investicí schvalovaného balíku je 10 000 000 Kč pro obec Senorady v rámci projektu splaškové kanalizace a ČOV. Na prodloužení stávající kanalizace má získat dotaci také obec Radějov, a to necelé tři miliony korun. Třetí nejvyšší částka ve výši 1 023 100 Kč je navržena obci Mašovice na akci rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace. Mezi další navržené příjemce dotací patří obce Radějov, Pravice, Vrbovec nebo Vodovody a kanalizace Znojemsko, které se pohybují v řádech statisíců.

„Finanční náklady při budování čistíren odpadních vod i samotných kanalizací jsou velmi vysoké, a proto se snažíme obcím pomoct. Navrhli jsme poskytnout prostředky těm žadatelům, kteří dosud nebyli uspokojeni v jiných dotačních programech kraje. Naším cílem je podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Jednotlivé projekty pomůžou také životnímu prostředí,“ uvedl Vladimír Šmerda – radní Jihomoravského kraje pro investice, infrastrukturu a majetek.