SPŠ Purkyňova má nového ředitele

Docent Aleš Ruda se stal novým ředitelem Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Jihomoravského kraje.
Rada Jihomoravského kraje dnes (24. 3. 2021) jmenovala doc. RNDr. Aleše Rudu, PhD. ředitelem Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, příspěvková organizace. Rada vycházela z rozhodnutí konkurzní komise, která proběhla 8. února 2021. Ta pana docenta Rudu označila za nejvhodnějšího kandidáta z celkových 6 uchazečů, které posuzovala.
Velmi si vážím důvěry, kterou mi projevila jak konkurzní komise, tak i Rada Jihomoravského kraje. Pozici střední průmyslové školy vnímám v době digitálního věku jako velmi důležitou součást společnosti, která připravuje budoucí odborníky na řešení řady technologických výzev. Pevně věřím, že navážu na dosavadní úspěchy školy a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci upevním pozici školy nejen jako IT lídra v sekundárním vzdělávání, ale také jako plnohodnotného partnera všem školským zařízením a zaměstnavatelům Jihomoravského kraje,“ řekl nově jmenovaný ředitel Aleš Ruda.
Nově jmenovaný ředitel přichází z vnějšku školy, dokonce z pozice ředitele střední školy v jiném kraji. Slibujeme si od něj, že zhodnotí investice v minulosti učiněné do Střední průmyslové školy na Purkyňové a dotáhne ji zase na kvalitativně vyšší úroveň, ale také školu napojí na celý ekosystém kampusu a technologického parku Pod Palackého vrchem, rozšíří spolupráci s vysokými školami i zaměstnavateli,“ okomentoval jmenování Jiří Nantl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a chytrého regionu.