Tisková konference ECF 16. 5. 2008

Tisková konference Evropské cyklistické federace 16. 5. 2008

 

V pátek 16. května 2008 se v protorách Krajského úřadu JMK uskutečnila tisková konfernce Evropské cyklistické federace. Za Jihomoravský kraj zde informace přednesl 1. náměstek hejtmana Milan Venclík.

Jihomoravský kraj aktivně podporuje rozvoj cykloturistiky na svém území

 

Na jaře 2007 byl zpracován dokument Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“, který je přímým nástrojem k rozhodování, koordinaci, komunikaci, projednávání, monitorování, financování cyklistických komunikací a doplňkové infrastruktury a pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z finančních zdrojů EU v programovacím období 2007-2013, které jednoznačně povedou k zajištění rozvoje cyklistiky v kraji. Dokument byl po veřejném projednání schválen v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v září 2007.

 

Jedním z hlavních cílů programu je podpora rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky na území kraje. Zejména se jedná o rozvoj páteřní sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinace rozvoje krajských cyklokoridorů nad kterými Jihomoravský kraj převzal koordinační záštitu. Byla vytvořena funkce krajského cyklokoordinátora.

 

Pro další rozvoj mezinárodních cyklokoridorů byla v měsíci dubnu 2008 dokončena zakázka „Vyhledávací studie mezinárodních cyklistických koridorů Jihomoravského kraje“, jejímž cílem je optimalizace vedení mezinárodních cyklokoridorů zejména z hlediska bezpečnosti cyklisty, atraktivity krajiny a dostupnosti poptávaných služeb. Studie zpracované v  požadovaném rozsahu budou v navazujících fázích výchozím podkladem pro další jednání a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

 

Jihomoravský kraj počítá s podporou rozvoje mezinárodních cyklokoridorů a vytvářením lepších podmínek pro vedení mezinárodních dálkových tras EuroVelo, které procházejí krajem jako součást evropské sítě. Sledovaným cílem je postupně vyzvednout Jihomoravský kraj ve vnímání cyklistické veřejnosti jako jedno z nejatraktivnějších území pro provozování cyklistiky v České republice a město Brno jako významnou cyklistickou křižovatku. 

 

Jihomoravským krajem a Brnem prochází EuroVelo (EV) trasy:

  • EV č. 4 - východozápadní trasa, délka 4 000 km, vede z Roscoffu (FR) – Praha – Brno – Olomouc - Krakov(PL) do Kyjev (UK),
  • EV č. 9 - severojižní trasa Balt – Jadran, délka 1 930 km, vede z Gdaňska (PL) – Wroclaw(PL) - Brno – Vídeň do  Puly (HR).

V městě Brně se kříží a  prochází podél řek Svitavy a Svratky.

 

Kraj jedná o napojení EV 9 s Rakouskem, přičemž na rakouské straně vede vybudovaná a značená stezka přes Vídeň do Poštorné. Předjednáno je pokračování trasy po území kraje  z Břeclavi (Poštorná-Reinthal) přes Lednicko-valtický areál, Mikulov, Nový Přerov (napojí na stávající trasu Cyklistické stezky Brno – Vídeň) do Brna a dále po Jantarové stezce.

Významné projekty budování cyklostezek připravuje Dobrovolné sdružení obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň, které pečuje o rozvoj této stezky, připravuje navazující investiční projekty, které by měly vyřešit bezpečnost na trase Brno-Hevlín. V současnosti asi 25 % této 75 km dlouhé trasy vede po vybudovaných cyklostezkách. Kromě investic do lepších a bezpečnějších povrchů budou vytvářeny podmínky pro označení mezinárodních tras na území JMK a Brna v souladu s mezinárodními pravidly pro EuroVelo včetně budování odpočívadel a informačních panelů s mapou.

V rámci informačního systému cykloturistiky JMK je cyklistika propagována v propagačních materiálech a  na novém internetovém informačním portálu JMK www.cyklo-jizni-morava.cz. V našem kraji jsou cyklisté vítáni.