Konference BRNO INDUSTRY 4.0. byla o digitalizaci výroby

Mezinárodní konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl se ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno uskutečnila popáté (16. - 17. března 2021), kvůli protiepidemickým opatřením ale online. Řada zahraničních odborníků diskutovala se zástupci jihomoravských společností o potřebě digitalizace výroby i řízení na všech úrovních podnikání.

„Jsem velmi rád, že organizátoři pokračují v této tradiční konferenci i v současné nelehké době. Vždyť jsou to právě moderní technologie, které nám nyní umožňují práci z domu, vzdálenou správu strojů, kvalitní predikci další potřeby servisních prací na kritické infrastruktuře atd. Toto vše nám umožňuje lépe zajišťovat plynulý chod nejen průmyslu, ale především zdravotnictví. To, co nám před 10 lety přišlo jako obtížně zvládnutelné, je dnes rutinní práce zkušených operátorů a robotizace i automatizace se stávají běžnou součástí našeho života. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na vývoji těchto technologií podílí. Jihomoravský kraj podporuje další rozvoj technologických firem a budeme rádi, pokud se nám příště už podaří setkat se fyzicky,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník, který má v gesci regionální rozvoj.

Jak konstatoval krajský radní pro vědu, výzkum a inovace Jiří Hlavenka, transformace výrobního průmyslu na úroveň Průmyslu 4.0 je i pro jižní Moravu kriticky důležitá. „Pokud to dokážeme, zachováme životaschopnost stovek výrobních podniků v regionu a současně zvýšíme tvorbu jejich přidané hodnoty. Jsme si toho v novém vedení kraje velmi dobře vědomi a budeme transformační procesy, zejména přenos kompetencí do výrobních podniků nejen v našem kraji v kraji podporovat maximální měrou," řekl Jiří Hlavenka.

Technologie a zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen ve science fiction filmech, jsou v současnosti realitou ve výrobě a jejím řízení. Spojujeme si je hlavně s velkými korporacemi, ale brněnská konference Brno INDUSTRY 4.0 ukázala, že nejmodernější technologie jsou dnes už opravdu nutností pro rozvoj i středních a malých společností.

Jednou z možných technologií pro využití v přípravě nebo samotných provozech je například virtuální realita, která je vhodná například pro školící centra před samotnou výrobou. Další možností je převedení analytických dat do prostorových hologramů, zásadním tématem konference byla i kyberbezpečnost v průmyslu.

Na konferenci druhý den navázal networking, při němž si registrovaní účastníci mezi sebou sjednávají online B2B jednání. ta se uskutečnila virtuálně prostřednictvím video schůzek. Konference byla financována z prostředků Jihomoravského kraje. Networking je zařazen do aktivit sítě Enterprise Europe Network.

foto JMKfoto JMKfoto JMK