Hejtman Grolich jednal o dolnorakouské nabídce převozů necovidových pacientů z jihu Moravy do nemocnic na rakouské straně

O nabídce možných převozů pacientů z jihu Moravy do nemocnic v Dolním Rakousku jednal ve čtvrtek 11. března 2021 hejtman Jan Grolich s dolnorakouských radním Martinem Eichtingerem.

V uplynulých dnech s touto nabídkou Jihomoravskému kraji přišla dolnorakouská vláda. Pokud by nastal na jihomoravské straně problém s umisťováním nových necovidových pacientů v jejích nemocnicích, jednalo by o jejich umístění v zařízeních na rakouské straně, čímž by se uvolnila kapacita pro pacienty nemocné nákazou covid-19. Online jednání se zúčastnila také ředitelka Zdravotnické záchranné služby JMK Hana Albrechtová.

„Tuto nabídku vítáme a děkujeme za ni. Zatím jsme v situaci, kdy jsme schopni situaci v našich nemocnicích zvládat. Největší zátěž je samozřejmě u pacientů, kteří potřebují umístění na jednotkách intenzivní péče a tady samozřejmě nepočítáme s žádnými převozy - s tím se musíme vypořádat sami. Ale pokud by se situace u nás nezlepšila, uvítali bychom výpomoc s necovidovými pacienty. Tady bude samozřejmě také záležet na aktuální situaci na rakouské straně, kde počty nemocných nyní především v souvislosti s mutacemi viru aktuálně rostou,“ konstatoval hejtman Jan Grolich.

Mezi oběma stranami fungují přeshraniční mechanismy akutní péče vyplývající z mezinárodních smluv. Na jejich základě může Zdravotnická záchranná služba JMK zasahovat na území obou států a převážet akutní pacienty do nejbližšího zařízení – tedy i do Rakouska.

Tato přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví je nastavená a funguje. Nyní jde o to, že by ji záchranáři aktuálně mohli použít častěji než dosud. Jen v případech potřeby umístění na jednotkách intenzivní péče by rozhodnutí o umístění na rakouské straně předcházelo vzájemné informování a domluva mezi oběma stranami.

„Tuto naši přeshraniční spolupráci bychom tedy mohli využít o něco intenzivněji, než je tomu za standardního fungování. Jen umístění našich pacientů na rakouských jednotkách intenzivní péče by vždy předcházela vzájemná domluva a informování určených pracovníků obou stran,“ upřesnil hejtman Jan Grolich. Podrobnosti možné kooperace obě strany dolaďují.

foto JMKfoto JMKfoto JMK