Rada Jihomoravského kraje schválila koncepci zajištění železniční dopravy

Rada JMK dnes (10.března 2021) schválila koncepci zajištění železniční dopravy po ukončení stávající smlouvy o veřejných službách, protože stávající smlouva mezi JMK a Českými dráhami, a.s. je uzavřena pouze do prosince 2022.
Radní se rozhodli rozdělit soutěž o železničního dopravce do dvou samostatných částí. V první části se soutěží dopravce, který bude využívat soupravy vlaků, které nakoupil do svého vlastnictví Jihomoravský kraj. V druhé části se bude soutěžit dopravce, který obslouží železniční linky vlastními soupravami.
„Schválili jsme soutěžení do dvou samostatných nabídek, abychom zvýšili konkurenční prostředí mezi dopravci. V minulosti se přihlásily pouze ČD, protože nikdo jiný nedisponoval dostatečným počtem vlakových souprav. Takto se může zapojit více provozovatelů, kteří nabídnou výhodnější podmínky, a kraj ušetří,“ shrnul hlavní výhody rozdělení nabídek Jiří Crha, radní Jihomoravského kraje pro oblast dopravy.
Právě úspora výdajů z rozpočtu byla hlavním argumentem, proč se radní přiklonili k této variantě. Pokud by se soutěžil celý kraj jako celek, tak by dopravce musel vlastnit, případně zajistit, všechny vlakové soupravy samostatně.
„Dopravců, kteří disponují vlastní železniční vozbou nutnou k provozování dopravy na linkách, kde kraj neposkytne nová železniční vozidla, je opravdu málo. Rozhodli jsme se proto využít nákup vlaků jako výhodu a umožnit tak příchod novým provozovatelům, kteří mohou nabídnout výhodnější podmínky,“ doplňuje radní Crha.
Plán kraje počítá s tím, že linky s krajskými vlaky zahájí provoz nejdříve v prosinci 2023. U nabídkového řízení, kterým se budou soutěžit výkony na ostatních železničních linkách, se počítá se zahájením provozu v prosinci 2025.