Vyhlášení termínu k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022

Vyhlášení termínu k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022

  

Dne 24. 2. 2021 byl Radou Jihomoravského kraje schválen dokument Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022. Na základě výše uvedeného vyhlašuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu JMK sběr žádostí o zařazení sociálních služeb do sítě Jihomoravského kraje pro rok 2022, a to v termínu od 26.2. - 10.3.2021.

  

Pravidla pro tvorbu Sítě pro rok 2022

Představení Pravidel do Sítě 2022

Rozvojová strategie pro rok 2022

 

Záznam z online setkání k představení Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb je k dispozici zde