Hejtmani jednali s ministryní pro místní rozvoj

O možnostech vzájemné spolupráce v oblasti regionální politiky a evropských fondů jednali ve středu 24. února 2021 prostřednictvím videokonference představitelé krajů s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Za Jihomoravský kraj se debaty zúčastnil hejtman Jan Grolich.

Ministryně zástupce krajů informovala o možnostech nového programového období 2021 - 2027. „Ve vztahu ke krajům je pro nás důležitý partnerský přístup,“ zdůraznila ministryně Klára Dostálová na příkladu spolupráce Národní stálé konference a regionálních stálých konferencí.

Jednou z důležitých změn nastávajícího období, které na setkání ministryně zdůraznila, je nové členění našich regionů na tři kategorie. Umístění krajů v jednotlivých kategoriích se bude odrážet na míře kofinancování toho kterého regionu ze strany Evropské komise.

Mezi méně rozvinuté a vysoce rozvinuté, jak tomu bylo v předchozím období, se nově dostává kategorie regionů přechodových. Do druhé kategorie spadá právě Jihomoravský kraj spolu s Vysočinou nebo Jihočeským krajem.

„Obecně vítám, že nám na setkání ministerstvo představilo veškeré programy, které jsou teď na stole. Novinkou pro nás je, že tu budeme mít takříkajíc třírychlostní kraje. Patříme na špici toho druhého sektoru regionů. To je pro nás na jednu stranu svým způsobem vyznamenání, na druhou stranu nám to přinese menší procento spolufinancování. Budeme tuto záležitost ještě řešit v rámci jednání Asociace krajů ČR. Vzhledem k tomu, že jsem předsedou komise pro regionální rozvoj, tak v nejbližším čase svoláme její zasedání, aby k tomu Asociace krajů mohla vydat svoje stanovisko,“ okomentoval jednání s ministryní hejtman Jan Grolich.