Kraj představuje potenciálním dodavatelům plán investičních akcí na letošní rok

I v letošním roce Jihomoravský kraj navazuje na úspěšná setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek.
S ohledem na aktuální situaci se letošní ročník představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje odehrává v online prostředí, a to prostřednictvím videoprezentací k jednotlivým tématům. Hlavním účelem akce je již tradičně seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení zadávání konkrétních veřejných zakázek na stavební a projektové práce pozemních staveb v průběhu kalendářního roku 2021 a shrnutí informací o akcích realizovaných v roce 2020. Zájemci se dozví více o strategii Jihomoravského kraje v oblasti odpovědného veřejného zadávání a jejím vyhodnocení po roce od přijetí klíčového dokumentu, krátce jsou představeny nové metody realizace výstavbových projektů a výběru dodavatele, zazní také praktické tipy pro podávání nabídek.
Veškeré informace včetně doplňujících materiálů jsou dostupné na webu Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=431088&TypeID=2.

 Prezentace je možné zhlédnout i prostřednictvím krajského kanálu YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLZcVSPdKP-RmHj9U-YaP_NfJ2B_-PQZVw .