Programové prohlášení Rady – kraj, ve kterém lidé vědí, co se pro ně dělá

Ochrana životního prostředí, rozvoj infrastruktury, podpora vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb nebo kultury – to jsou klíčové oblasti nového vedení kraje v jeho programovém prohlášení. Svůj základní koncepční dokument na volební období 2020 – 2024 schválili radní na své středeční schůzi (10. února 2021).

„Chceme kraj, ve kterém lidé budou vědět, že pro ně něco dělá. Chceme, aby kraj začal řešit přírodu a zadržování vody v krajině. Chceme se posunout v infranstruktuře, posílení domácí péče a v dalších oblastech. Současná situace kolem COVIDu nás nutí přemýšlet a dělat věci jinak. Je to velká výzva, ale společně to můžeme zvládnout,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

„Jsme připraveni nabídnout obcím i občanům lepší a pravidelnou komunikaci. Chceme veřejnost i starosty a starostky zapojovat do řešení problémů se suchem. Být jim k ruce při rozšiřování komunitních a terénních sociálních služeb. Naší prioritou je zároveň nastartovat proměnu regionálního vzdělávání a zvýšit podporu mladým inovativním firmám. Nepříznivá doba nám nyní paradoxně nabízí příležitost efektivněji spolupracovat s respektem k lidem a přírodě,“ doplnil hejtmanův 1. náměstek Lukáš Dubec.

V oblasti dopravy bude krajská rada usilovat o udržení úrovně výdajů na opravy silnic i s ohledem na ekonomické dopady krize a vytvoří také veřejně dostupnou a přehlednou strategii oprav silnic. Radní nezapomínají ani na školství, kulturu či územní plánování.

„Už dnes pracujeme na budoucnosti kraje po covidu. Potřebujeme špičkové vzdělávání a promyšlenými nástroji, jejichž základním stavebním kamenem je, že dobrou školu dělá dobrý ředitel, budeme školství v kraji rozvíjet. Jihomoravský kraj je známý kvalitním inovačním prostředím – teď potřebujeme, abychom se soustředili na zvyšování kvality veřejných služeb v celém regionu. Ale také na určitou opravu kraje – od silnic až po ostatní majetek kraje, na kterém je obrovský investiční deficit, který chceme krok za krokem snižovat,“ okomentoval prohlášení náměstek hejtmana Jiří Nantl.

„Velmi mě těší, že i kultura, cestovní ruch a památková péče patří mezi priority podpory a zájmu vedení JmK. Právě kultura bude potřebovat masivní pomoc, aby se rozběhla v plné šíři jako v době “před rouškové”. Cestovní ruch pak chceme rozložit do celé jižní Moravy. Turista naším krajem nesmí jen projet, ale strávit zde celou dovolenou a poznat klenoty tohoto regionu. V územním plánování budeme navazovat na práci v minulém volebním období, kdy kraj vyřešil zásady územního rozvoje ve vztahu k trasování komunikace “43” v rámci brněnské aglomerace. A čeká nás další aktualizace Zásad územního rozvoje JMK, která je vyvolaná požadavkem ministerstva dopravy na zanesení trasy vysokorychlostních tratí do krajské územně plánovací dokumentace,“ uzavřel další priority nové Rady náměstek hejtmana František Lukl.

Přehled všech témat naleznete v Programovém prohlášení Rady JMK na období 2020 – 2024 (docx).