Informace č.j. JMK 62055/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                             

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 62055/2008                Bárta/1525                                                   12.5.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

dne 5. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručená Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – prezentace ing. Venclíka pro komisařku EU, aj.“

K výše uvedené žádosti Vám sděluji, že veškeré Vámi požadované informace, které má Jihomoravský kraj k dispozici, Vám byly předány již sdělením ve věci „komisařka Huebnerová – vyjádření hejtmana a náměstka k R52, atd. – poskytnutí informace“ čj. JMK 44591/2008 ze dne 22. 4. 2008.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz