Náměstek hejtmana Nantl jednal s ústředním školním inspektorem a zástupci školských asociací

Náměstek hejtmana Jiří Nantl dnes (4. února 2021) za účasti ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala představil zástupcům školských asociací v Jihomoravském kraji hlavní programové priority kraje v oblasti vzdělávání.

„Dobrou školu dělá dobrý ředitel“, představil náměstek Nantl základní princip, od kterého se odvíjí důraz na spolupráci kraje s řediteli jím zřizovaných škol a na další rozšiřování systému podpory profesního rozvoje ředitelů škol. Z diskuse vzešel podnět, aby tato podpora mohla být dostupná také pro ředitele základních škol, které zpravidla zřizují obce.

Potřeba posílení komunikace mezi krajem a obcemi v oblasti vzdělávací politiky je také součástí plánu kraje. V budoucnu by mohla vzniknout stálá konference školských radních v kraji.

„Dialog kraje, obcí a dalších aktérů včetně rodičovské veřejnosti bude důležitý i pro přípravu budoucího dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy kraje, který krajská rada přijme v závěru tohoto volebního období. Dlouhodobým cílem, který vstupuje do programu krajské rady v této oblasti, je další rozšiřování dostupnosti všeobecného středního vzdělání maturitního směru a modernizace odborné přípravy,“ uvedl náměstek Nantl.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK