Rozpočtová opatření JMK 2021

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 45/20/Z2 ze dne 17.12.2020 svěřilo Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů provádění rozpočtových opatření v roce 2021 v plném rozsahu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje stejným usnesením dále Radě Jihomoravského kraje uložilo předkládat provedená rozpočtová opatření Zastupitelstvu Jihomoravského kraje na vědomí.

 

Rada Jihomoravského kraje v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedla následující rozpočtová opatření (řazeno dle časové posloupnosti):

Rozpočtová opatření č. 1/2021 - č. 41/2021 schválená dne 13.01.2021 (pdf, 260 kB)

Rozpočtová opatření č. 42/2021 - č. 66/2021 schválená dne 27.01.2021 (pdf, 211 kB)

Rozpočtová opatření č. 67/2021 - č. 71/2021 schválená dne 01.02.2021 (pdf, 125 kB)

Rozpočtová opatření č. 72/2021 - č. 84/2021 schválená dne 10.02.2021 (pdf, 141 kB)

Rozpočtové opatření č. 85/2021 schválené dne 15.02.2021 (pdf, 101 kB)

Rozpočtová opatření č. 86/2021 - č. 113/2021 schválená dne 24.02.2021 (pdf, 254 kB)

Rozpočtová opatření č. 114/2021 - č. 133/2021 schválená dne 10.03.2021 (pdf, 173 kB)

Rozpočtová opatření č. 134/2021 - č. 147/2021 schválená dne 24.03.2021 (pdf, 147 kB)

Rozpočtové opatření č. 148/2021 schválené dne 01.04.2021 (pdf, 104 kB)

Rozpočtová opatření č. 149/2021 - č. 169/2021 schválená dne 07.04.2021 (pdf, 194 kB)

Rozpočtová opatření č. 170/2021 - č. 189/2021 schválená dne 21.04.2021 (pdf, 171 kB)