12. 5. 2008 Setkání se zástupkyněmi mateřských a rodinných center jižní Moravy

Hejtman se sešel s představitelkami mateřských center

 

V pondělí 12. května se hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek v Brně sešel se zástupkyněmi mateřských a rodinných center  z celé jižní Moravy  u příležitosti Dne matek (11. května) a Mezinárodního dne rodiny (15. května). Při tomto setkání mj. zdůraznil, že na prorodinnou politiku, tedy i na mateřská centra, jen z letošního rozpočtu kraje již putovalo více než 3,5 milionu korun. Zároveň poukázal na důležitost spolupráce s místní samosprávou při jednotlivých projektech mateřských a rodinných center.