SVÁROVSKÁ ALEJ – K přírodě se bude kraj chovat s úctou

V budoucnu bude na dopravní stavby dohlížet krajský arborista.

Plánovaná rekonstrukce silnice II/372 na Blanensku vyvolala emotivní reakce ze strany dvou táborů s odlišnými názory. Zatímco ochránci přírody by chtěli alej zachovat s co nejmenšími zásahy, okolní obce žádají dokončení projektu, který počítal s částečným vykácením vzrostlých lip. Silnice je totiž v havarijním stavu. A bude tak nutný kompromis. Vyplynulo to dnes z jednání hejtmana Jana Grolicha s oběma stranami – starosty i autory petice proti kácení.

„Tato silnice je potřeba opravit. V úvahu připadá ještě kompromisní varianta, u které by silnice byla v nejhorším úseku Svárovské aleje zúžena. Kácelo by se tak mnohem méně, pouze v místech pro vyhýbání aut. Musíme to ale důkladně zvážit a hlavně si ujasnit, jestli při takové variantě dokážeme splnit podmínky projektu,“ představil možné východisko Jan Grolich.

Část stromů aleje, které se měly kácet, jsou podle dendrologického posudku ve špatném zdravotním stavu. Podle 1. náměstka hejtmana Lukáše Dubce byla nicméně v úvaze ještě další varianta – posunout část silnice bokem, aby se nemuselo kácet vůbec.

„Navrhujeme odklonění stávající komunikace v oblasti aleje nad její severní okraj. Alej doporučujeme po kvalitním ošetření ponechat dalšímu dlouholetému přirozenému růstu. Prostor stávající aleje je možné vyčlenit například jako část úseku mlatového cyklochodníku propojujícího obce Chlum a Svárov. Projekt rekonstrukce jedenáctikilometrové silnice je rozdělen na čtyři etapy. Předmětná alej se řeší až ve třetí etapě rekonstrukce a pravděpodobně bude k dispozici dostatečný prostor k vyřešení případného odkupu půdy v kritické části. Nechceme stavbu zdržet,” vysvětlil Lukáš Dubec.

Hejtman Grolich při návštěvě Velkých Opatovic uvedl, že by v budoucnu řady krajských silničářů měl rozšířit arborista, který bude při plánování dopravních staveb dohlížet na to, aby se kraj o dřeviny řádně staral.

„Ten člověk by měl s nadsázkou vědět o každém jihomoravském stromě a podílet se na přípravách dopravních staveb. Budou na to samozřejmě potřeba peníze, které Správě a údržbě silnic pošle kraj,“ dodal Jan Grolich.

V současné chvíli neumožňují stavbu silnice mezi městskými částmi Svárov a Chlum dvě důležitá řízení – stavební a povolovací řízení ke kácení. Krajský úřad kvůli odvolání zrušil v tomto týdnu rozhodnutí MÚ Boskovice o povolení stavby a kvůli formálním chybám jej vrátil k dalšímu projednání. Podobně rozhoduje i v povolovacím řízení ke kácení. Do těchto řízení státní správy podle zákona nesmějí samosprávy (radní obcí a kraje) vůbec zasahovat. Podle dotačních podmínek je nutné zahájit stavbu nejpozději letos v září.
foto JMKfoto JMKfoto JMK