Opravené památky budou soutěžit o cenu kraje

Rada Jihomoravského kraje 27. ledna 2021 vyhlásila soutěž o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2020. Cílem klání, už 14. rok v řadě, je motivace vlastníků kulturních památek k jejich obnově, propagace památek na jižní Moravě, ale také seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče.

Do soutěže může kdokoliv přihlásit kulturní památku, která byla opravena v loňském roce.
„Chceme, aby se lidé rozhlíželi kolem sebe, všímali si kulturních pokladů a aby ti, co tyto poklady vlastní, měli větší motivaci se o ně řádně starat. Ostatně jižní Morava přiláká ročně statisíce turistů, a nejenom ti památkové skvosty v nových kabátech určitě ocení," řekl František Lukl, hejtmanův náměstek pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Uzávěrka přihlášek do soutěže bude 19. února 2021, hlasování prostřednictvím SMS zpráv od 15. do 31. března 2021, výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu května a června. Přehled navržených památek s instrukcemi k hlasování najdou zájemci na krajských webových stránkách.

Z přihlášených památek bude soutěžní komisí vybráno maximálně 35 nejlepších návrhů, které budou soutěžit o ceny v následujících kategoriích.
- velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
- díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
- drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony, …).

Soutěžní komise může také udělit zvláštní cenu pro kulturní památku, která ji zvláštním způsobem zaujme. Porotci mohou vybrat i osobnost, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. Té pak udělí titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji.

Cena veřejnosti vzejde ze SMS hlasování, kdy z každého telefonu bude možné přes SMS poslat jen jeden hlas.
Na souhrnné ocenění vyčlenil Jihomoravský kraj 530 000 korun.

Pozn.: Níže je fotografie obnoveného větrného mlýna v Kuželově – loňský vítěz „Nejlépe opravená památka v Jihomoravském kraji“ v kategorii velkých staveb, získal také nejvíce hlasů od porotců
foto JMK