Vyšla publikace Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2020

Statistická ročenka Jihomoravského kraje je stěžejní publikací krajského pracoviště Českého statistického úřadu v Brně. Přináší souborný statistický přehled o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho dílčích územních celcích. Od ustavení krajů v současné územní struktuře v roce 2000 je to již 20. svazek této pravidelné krajské publikace. Ročenka vychází ve všech krajích jak v elektronické verzi na internetu, tak v tištěné podobě. Publikace jsou obsahově sjednocené a navazují na celostátní statistickou ročenku, zpracovávanou Českým statistickým úřadem. Údaje o kraji jsou v zásadě publikovány za roky 2017 až 2019, ve vybraných ukazatelích pak v delší časové řadě od roku 2000. V územním pohledu jsou vedle informací o kraji publikována dostupná data podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, vybrané údaje o správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, o městech a několik ukazatelů o jednotlivých obcích. Elektronická verze v jednotlivých kapitolách obsahuje i tabulky mezikrajského srovnání.

Odkaz na publikaci:
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-jihomoravskeho-kraje-2020