Krajští radní schválili dotační programy na rok 2021 v hodnotě 502 milionů korun

Elektronická verze dotačního katalogu, kterou připravil Jihomoravský kraj na rok 2021, obsahuje 31 dotačních programů v částce cca 502 milionů korun. Rada kraje je schválila v polovině ledna a jsou uveřejněny na Dotačním portále JMK (https://dotace.kr-jihomoravsky.cz)
Dotační katalog je strukturovaný tak, aby zlepšil potenciálním žadatelům orientaci v dotačních programech a usnadnil získání potřebných finančních prostředků v podporovaných oblastech. Jde o programy z oblasti školství, životního prostředí, zemědělství, dopravy, kultury, cestovního ruchu, mládeže a sportu, neziskového sektoru a sociální oblasti. Největší finanční částku kraj alokoval například do podpory rozvoje venkova, vodního hospodářství, nechybí ani spolufinancování u dotací přidělených Ministerstvem práce a sociálních věc.
„Z jednoho programu mám opravdu velkou radost. Ve chvíli, kdy jsme škrtali, kde se dalo, tak jsme zvedli peníze na boj proti suchu. A tak tu máme dotační program s krásným názvem "Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2021." Naší ambicí je inspirovat další starosty a starostky, aby se do boje proti suchu zapojili další z nich. Příroda nepočká!“ uvedl hejtman Jan Grolich.
Schválená pravidla a související informace jednotlivých dotačních programů jsou uveřejněna na Dotačním portále JMK (https://dotace.kr-jihomoravsky.cz) do 14. 2. 2021. Od 15. 2. 2021 od 08:00 do 01.03.2021 do 17:00 bude možné podávat žádosti o dotace na jednotlivé dotační tituly na Jihomoravský kraj.
S ohledem na současnou situaci připravuje na přelomu ledna a února Krajský úřad Jihomoravského kraje online semináře s názvem Metodické a konzultační dny pro obce, kde budou jednotlivé dotační programy představeny. O termínech a způsobu přihlášení budou obce informovány.