Videokonference řešila problematiku smart regionů

Problematika smart cities a smart regions byla hlavním tématem pondělní (25. ledna 2021) videokonference představitelů Jihomoravského kraje, Brna, Velvyslanectví Finska v ČR a komory Business Finland.

Náměstek hejtmana Jiří Nantl na jednání představil Jihomoravský kraj jako region, který spolu se svou metropolí Brnem drží vedoucí pozici v dlouhodobém systematickém rozvoji inovačního prostředí v ČR. Na pondělní videokonferenci byly představeny iniciativy smart cities/regions od jednotlivých účastníků - mimo kraj a město Brno se k tématu smart prezentovalo také město Helsinky či zástupci finských firem. „Naším cílem je, aby Jihomoravský kraj byl prvním v České republice v kvalitě života a veřejných služeb. Proto chceme navázat na úspěšné vybudování dobrého prostředí pro inovační podnikání v posledních dvaceti letech a zaměřit se nyní větší měrou na inovace ve veřejném sektoru a fungování veřejné správy. Jde například o témata digitální podpory domácí péče o nemocné a seniory, o komplexnější přístup k územnímu plánování a přípravy krajiny na proměny klimatu, anebo o témata mobility v rámci kraje. Výsledkem dnešního jednání bylo navázání kontaktů a domluva na dalším společném postupu s finskými partnery. Finsko přece jen patří v oblasti smart cities a smart regions k evropské špičce. Kraj v současnosti pracuje na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, která obsahuje několik pilotních projektů z oblasti smart regions, a cílem krajské rady je ukotvit tyto aktivity v zastřešující agentuře pro chytrý region,“ konstatoval náměstek hejtmana Jiří Nantl. Jak dodal, ještě letos by se měla v Brně uskutečnit konference k uvedenému tématu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK