JIHOMORAVSKÝ KRAJ PŘEDSTAVÍ POTENCIÁLNÍM DODAVATELŮM PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2021

I v letošním roce hodlá Jihomoravský kraj navázat na úspěšná setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek.

S ohledem na aktuální situaci se letošní ročník představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje odehraje v online prostředí, a to prostřednictvím videoprezentací k jednotlivým tématům. Hlavním účelem akce je již tradičně snaha seznámit potencionální dodavatele se záměry na zahájení zadávání konkrétních veřejných zakázek na stavební a projektové práce pozemních staveb v průběhu kalendářního roku 2021 a shrnout informace o akcích realizovaných v roce 2020. Zájemci se dozví více o strategii Jihomoravského kraje v oblasti odpovědného veřejného zadávání a jejím vyhodnocení po roce od přijetí klíčového dokumentu, krátce budou představeny nové metody realizace výstavbových projektů a výběru dodavatele, zazní také praktické tipy pro podávání nabídek.

Veškeré prezentace i plán investičních akcí budou uveřejněné v průběhu února 2021. Přihlášeným zájemcům bude bezprostředně po jejich zveřejnění zaslána informace s odkazem pro shlédnutí. Registrace je možná prostřednictvím následujícího odkazu https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=431123&TypeID=513 , a to až do 31. 1. 2021.