PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2021

I v letošním roce Jihomoravský kraj navazuje na úspěšná setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek.

S ohledem na aktuální situaci se letošní ročník představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje odehrává v online prostředí, a to prostřednictvím videoprezentací k jednotlivým tématům. Hlavním účelem akce je již tradičně seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení zadávání konkrétních veřejných zakázek na stavební a projektové práce pozemních staveb v průběhu kalendářního roku 2021 a shrnutí informací o akcích realizovaných v roce 2020. Zájemci se dozví více o strategii Jihomoravského kraje v oblasti odpovědného veřejného zadávání a jejím vyhodnocení po roce od přijetí klíčového dokumentu, krátce jsou představeny nové metody realizace výstavbových projektů a výběru dodavatele, zazní také praktické tipy pro podávání nabídek.

 

Níže naleznete komentované prezentace k jednotlivým tématům programu, přehled investičních akcí Jihomoravského kraje pro rok 2021 a bližší informace o strategickém a odpovědném přístupu Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám.

 

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o zpětnou vazbu k obsahu i formátu představení prostřednictvím dotazníku, který naleznete i na konci této stránky.

 

Úvodní slovo Mgr. Vladimíra Šmerdy, člena Rady Jihomoravského kraje

pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti investic, infrastruktury a majetku
 

 

Shrnutí investičních akcí realizovaných JMK v roce 2020

Informace o investičních akcích Jihomoravského kraje zahájených a realizovaných v průběhu roku 2020

 

 

Strategie JMK v oblasti odpovědného veřejného zadávání

a její vyhodnocení po roce od přijetí

 

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací a jejich aplikační dopad

Představení reportu plnění opatření a postupů odpovědného přístupu

Informace k veřejné zakázce Výměna oken a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo nám. 3, Brno

 


Performance Design&Build

Cesta k výstavbě budov s optimálními náklady

 


Best Value

Výběr dodavatele podle nejlepšího poměru kvality a ceny

 


Praktické tipy pro podávání nabídek

Kde najít důležité a praktické informace před podáním nabídky, náležitosti nabídky, formulář nabídky, nejčastější pochybení dodavatelů při podání nabídek, jistota, komunikace v rámci realizace veřejných zakázek

 


Představení plánu investičních akcí JMK na rok 2021

Podrobnější informace k vybraným akcím JMK a jeho příspěvkových organizací: Humanizace pobytových služeb DPS Sokolnice, Výjezdové základny ZZS JMK, Servisní středisko ZZS Brno-Černovice, DPS Bučovice, Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov, Modernizace sportovišť, projekční práce
 

 

Představení plánu investičních akcí JMK na rok 2021 - obnova historické fasády

Informace k připravované veřejné zakázce, jejímž předmětem je obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno

 

 

Představení plánu investičních akcí JMK na rok 2021 - oblast regionálního rozvoje

Informace k připravovaným veřejným zakázkám v oblasti regionálního rozvoje, jejichž předmětem bude vybudování první části cyklostezky Brno-Jinačovice-Kuřim a dále realizace transbordéru propojujícího břehy řeky Moravy v k.ú. Vnorovy

 

 

 

Pokud si chcete prezentace k jednotlivým tématům prolistovat, zde je ke stažení balíček prezentací ve formátu pdf.

 

 
 
 
Strategie Jihomoravského kraje v oblasti odpovědného veřejného zadávání byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 13. 1. 2020. Po roce od přijetí bylo Radě Jihomoravského kraje předloženo vyhodnocení plnění úkolů za rok 2020 vyplývajících z uvedené strategie.
 
 
Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím dotazníku.
 
 
Děkujeme za Váš zájem o představení investičních akcí JMK pro rok 2021, kterého si zejména v této specifické době velice vážíme.